Funkcjonowanie w grupie sprawia dziecku problem?

Funkcjonowanie w grupie, kontakty z rówieśnikami czy też zrozumienie emocji własnych i innych osób z otoczenia często sprawiają dzieciom kłopot. Jak pomóc dziecku odnaleźć się w grupie rówieśniczej i nie tylko? Jednym ze sposobów godnych rozważenia jest uczestnictwo w treningu umiejętności społecznych.

Czym jest trening umiejętności społecznych?

Trening umiejętności społecznych to zajęcia, które pomagają uczestnikom rozwinąć i utrwalić kompetencje społeczne. Dzieci i młodzież uczą się jak efektywniej komunikować się z innymi, rozpoznawać i kontrolować własne emocje a także rozwiązywać problemy, które są nieodłącznym elementem funkcjonowania w grupie.

W jakich problemach pomaga TUS?

Trening umiejętności społecznych może przynieść korzyści dzieciom i młodzieży borykającym się z różnymi problemami. Jeśli występują trudności w kontrolowaniu emocji oraz zachowań, trening pomoże zmienić niepożądane zachowania na takie, które są akceptowane w społeczeństwie. Dzięki temu funkcjonowanie w grupie stanie się dla dziecka znacznie łatwiejsze. Wsparcie otrzymają uczestnicy z ADHD, zespołem Aspergera. Skorzystać również mogą dzieci, u których obserwuje się trudności z uczeniem się, problemy z koncentracją.

Zajęcia TUS – jak wyglądają?

Warto podkreślić, że duże znaczenie odgrywa regularność spotkań. Zwykle odbywają się one raz w tygodniu. Uczestnicy spotykają się w niewielkich grupach co umożliwia rozpoznanie potrzeb i dopasowanie programu do indywidualnych potrzeb. Dzięki temu, że dzieci widują się systematycznie możliwe jest stworzenie środowiska, w którym poczują się bezpiecznie i będą mogły rozwijać kompetencje społeczne w otoczeniu osób, którym ufają. Początkowe zajęcia mają na celu przełamanie lęku i wzajemne poznanie się uczestników. Później następuje koncentracja na indywidualnych trudnościach, jest to etap, który umożliwia skupienie się na problemach, z którymi borykają się poszczególni uczestnicy. W ramach podsumowania analizowane są zmiany, które zaszły w trakcie terapii. Trenerzy TUS udzielają informacji zwrotnych, podkreślają jakie problemy udało się przepracować, mówią co jeszcze wymaga większego nakładu dalszej pracy.

Wakacje – półkolonie z treningiem umiejętności społecznych

Ciekawym pomysłem  są również półkolonie z treningiem umiejętności społecznych. Są one szansą dla dzieci na efektywne wykorzystanie czasu wolnego od zajęć szkolnych.. Centrum Nowa Warszawa organizuje półkolonie w Warszawie. Przewidziane są różne grupy wiekowe oraz turnusy pozwalające na wybranie dogodnego terminu. Półkolonie z TUS uzupełnione są o zajęcia ruchowe takie jak taniec kreatywny, joga, animal flow, dzięki temu w atrakcyjnej dla dziecka formie możliwa jest praca nad zapewnieniem jego holistycznego rozwoju.

Artykuł sponsorowany